Träningsavgifter

sho hiyō

Ingen av våra instruktörer eller ledare får betalt, alla avgifter föreningen får in går till att driva föreningen, betala lokalhyra, köpa in träningsmaterial etc.

Det finns ett par alternativ för betalning i föreningen och de ser ut enligt nedan.
Medlems- och träningsavgiften kan dels betalas kontant till föreningens kassör i samband med träning, men helst ser vi att man betalar in på föreningens plusgiro: 486 33 29-1. Glöm inte att ange för vem betalningen gäller, personnummer, samt adress, telefon och gärna e-postadress.

Prova på

Man kan prova på träningen under en hel månad genom att bara betala medlemsavgift. Man behöver alltså inte betala hela träningsavgiften direkt.

nendo kaihi
Medlemsavgift:

200:- per kalenderår (gäller både juniorer och vuxna), betalas normalt i januari.
(Täcker kostnad för försäkring och anslutningsavgifter till förbund. Avgiften är per kalenderår och är samma oavsett när under året man blir medlem.)

kaihi
Träningsavgifter

Träningsavgift betalas per termin, man kan också betala för hela året om man betalar i januari (och får då sommarterminen gratis). Undantagsvis kan man betala per månad. Terminerna följer i princip skolterminerna och betalning ska generellt vara gjord senast i samband med första träningen för respektive termin.

Familjerabatt

Om flera personer i samma familj/hushåll tränar kan man få familjerabatt på träningsavgiften. Person 1 betalar full avgift, person 2 får 100:- i rabatt på träningsavgiften för vår- respektive hösttermin. Person 3 och efterföljande personer får 200:- i rabatt på avgiften för vår- respektive hösttermin.

Träningsavgifter för juniorer:

(under 13 år)

Medlemsavgift: (per kalenderår, se här för detaljer) 200:-
Vårtermin: 400:-
Hösttermin: 400:-

Träningsavgifter för ungdomar:

(13 år till 19 år samt pensionärer)

Medlemsavgift: (per kalenderår, se här för detaljer) 200:-
Vårtermin: 600:-
Sommartermin: 200:-
Hösttermin: 600:-
Helår: (endast vid betalning i början av kalenderår) 1 200:-
Per månad: (om man börjar träna mitt i en termin) 200:-

Träningsavgifter för vuxna:

(fyllda 20 år och uppåt)

Medlemsavgift: (per kalenderår, se här för detaljer) 200:-
Vårtermin: 800:-
Sommartermin: 200:-
Hösttermin: 800:-
Helår: (endast vid betalning i början av kalenderår) 1 600:-
Per månad: (om man börjar träna mitt i en termin) 250:-

juken ryō
Graderingsavgifter:

8 kyū (endast för de som är 9 år eller yngre) 100:-
7 kyū (endast för de som är 9 år eller yngre) 100:-
6 kyū 150:-
5 kyū 150:-
4 kyū 150:-
3 kyū 250:-
2 kyū 250:-
1 kyū 250:-
1 dan 600:-
2 dan 800:-
3 dan 1000:-