Vad är Shorinji Kempo?

shōrinji kempō to wa?

Kaiso So Doshin

Kaiso So Doshin

Shorinji Kempo grundades av So Doshin 1947. Han utvecklade ett system som bygger på de tekniker och den filosofi han lärt sig i Kina. So Doshin ville återskapa den tanke Boddhidharma haft när han lärde ut kampkonst och zenfilosofi i Shaolintemplet.

Shorinji Kempo är inte bara en kampkonst eller självförsvar. Grunden i Shorinji Kempo är inte att fostra tuffa kämpar utan till att utveckla handlingskraftiga människor som kan hjälpa andra och skapa ett bra samhälle. Shorinji Kempo har därför tre grundläggande syften för sina utövare:

Dessa är goshin rentan [護身練胆] (förmåga i självförsvar), seishin shūyō [精神修養] (mental utveckling) och kenkō sōshin [健康増進] (förbättrad hälsa). Man brukar säga att Shorinji Kempo är en gyō [行] (disciplin) som utvecklar människor.

Träningen har också två grundläggande begrepp över hur träningen går till, dessa är jiko kakuritsu [自己確立], vilket betyder ”bygga upp sitt eget jag” och jita kyōraku [自他共楽] ”ömsesidig välgång för en själv och andra”. Man skall aldrig använda Shorinji Kempo till att skapa konflikter eller för att visa styrka för sin egen vinnings skull. Även om man blir tvungen att använda sin kunskap skall detta vara som sista utväg. Shorinji Kempo skall hjälpa istället för att stjälpa. Denna filosofi, som kallas Kongo Zen och baseras på buddhism, är en mycket central del i Shorinji Kempo.

Organisationen

Shorinji Kempo Hombu

Shorinji Kempo Hombu

Organisationen leds av Shorinji Kempo hombu (huvudkontor), som ligger i den lilla staden Tadotsu i Japan, vilka även utfärdar alla graderingscertifikat. Samtliga Shorinji Kempoföreningar i Sverige är anslutna till Svenska Shorinji Kempoförbundet (SSKF) som är ett underförbund i Svenska Budo- och kampsportsförbundet (SB&K) och därmed tillhör föreningarna också Riksidrottsförbundet RF. Alla Shorinji kempoföreningar tillhör också givetvis World Shorinji Kempo Oranization (WSKO).

Nippon Budokan

Nippon Budokan

Shorinji Kempo är också en av de nio gendai budō [現代武道] (modern budo*) som tillsammans med Nippon Budokan [日本武道館] bildar organisationen Nippon Budō Kyōgikai [日本武道協議会]. De nio gendai budō är: Aikido, Judo, Jukendo, Karatedo, Kendo, Kyudo, Naginata, Shorinji Kempo och Sumo.

* Med modern, eller gendai, budo avses budo som startat efter 1868. Budo från tiden före 1868 kallas koryū budō [古流武道] eller ”gammal-stil” budo.