Shorinji Kempos teknik

Den tekniska sidan av Shorinji Kempo består av tre huvudsakliga delar. Dessa är: Gōhō 剛法, eller hårda metoder, som innefattar tsuki 突き (slag), keri 蹴り (sparkar), uchi 打ち (stötar), kiri 切り (skär), kawashi かわし (undvikningar), etc. Jūhō 柔法, eller mjuka metoder, innebär tekniker när en opponent greppar tag i en och man utför shuhō 守法 (försvarsmetoder), nuki waza 抜き技 (fritagningstekniker), gyaku waza 逆技 (nedtagningstekniker), nage waza 投技 (kasttekniker), katame waza 固技 (fasthållningar), etc. Seihō 整法, betyder ungefär korrigerande metoder och är tekniker för att bygga upp kroppen. I huvudsak innebär det akupressurmassage samt enklare form av benkorrigering (främst ryggraden). Shorinji Kempo tränas i huvudsak parvis där den ena personen tar rollen som attackerare och den andre övar själva tekniken, sedan växlar man roller. Shorinji Kempo innehåller tekniker mot alla tänkbara typer av attacker, som kan anpassas beroende på situationen.

Träningssystemets delar

Själva träningen i Shorinji Kempo kan delas i fyra lika viktiga delar. Dessa är kihon 基本, hōkei 法形, randori 乱捕り (unyōhō 運用法) och embu 演武. Varje enskild del är lika viktig och för att man ska kunna förbättra sina kunskaper måste man ägna tid åt varje del i sin träningen. Kihon, som kan översättas till grunder, är träning i att behärska grundläggande sätt att röra kroppen och utföra enskilda rörelse, slag, sparkar blockeringar etc. Hōkei är utförandet av olika självförsvarstekniker. Genom träning av hōkei lär man sig de grundläggande principerna för Shorinji Kempos tekniker, särskilt fysiska principer, och det ger en förståelse för rörelserna i teknikerna. Randori (unyōhō, tillämpningsmetod) innebär att studera tillämpningsmetoder (unyōhō) av hōkei. Det är en process av att testa hur skicklig man är på att använda hōkei och göra kombinationer av dem (strategi, senjutsu 戦術). Målet är att tydligt identifiera bristerna i ens egna tekniska kunskaper och övervinna dem. Embu (vilket kan översättas som ”visa kamp”) innebär att man tillsammans med en träningspartner tar de grundläggande hōkeisom man har lärt sig och byter roller som attackerare och försvarare så att båda kan vara både den som utför och den som tar emot tekniker. Man arbetar tillsammans på kreativa sätt för att kombinera en teknik till en annan och sedan sätta samman teknikerna till en uppvisning.

Om att träna kihon

Kihon (grunder) är alla enskilda tekniker som t.ex. tsuki (slag), keri (sparkar) och uke (blockeringar) samt kamae 構え (kroppsposition), sokuihō 足位法 (sätt att stå), umpohō 運歩法 (fotarbete) och taisabaki 体捌 (kroppsrörelse). Kihon är de grundläggande delar som bygger upp Shorinji Kempos tekniker. Nyckeln till kihon är att träna en medveten rörelse och ändra den till en instinktiv rörelse. Målet med ensam kihon-träning av tsuki, keri, uke och andra rörelser som vi tar för givet är att utveckla dem till en personlig repertoar av Shorinji Kempo-rörelser.

Om träning av hōkei

Ofta kallas fastställda rörelsemönster i kampkonster för kata (型 eller 形), eller på svenska ”former” (kata är en alternativ läsning av kei som är det andra skrivtecknet i hōkei 法形). Skrivet med tecknet 型 uttrycker kata formen av en lergjutform. När kata skrivs med tecknet 形, användes det för att beskriva olika mönster för militär strategi. Nyckeln till betydelsen av att träna Shorinji Kempo är att det är en väg (ett hjälpmedel) för att förstå innebörden av ken zen ichinyo 拳禅一如 och jita kyōraku 自他共楽. Därför använder man skrivtecknet för mönster och kallar det för  (”lag”-mönster) och ser namnet som en ledtråd till den sanna betydelsen av hōkei. Träning av hōkei tar de kunskaper man lärt sig i kihon i ensam träning som sin grund och är utformade till att möjliggöra att man rör sig i respons på en motståndares rörelser. Man måste få kroppen att lära sig delar som inte kan läras in i ensam träning, hur maai 間合 (avstånd) fungerar, hur man utnyttjar kyojitsu 虚実 och hur man fångar kikai 機会 (tillfällen) i attack och försvar.

Om träning av randori

Unyōhō/randori med bōgu (skydd)

Unyōhō/randori med bōgu (skydd)

Randori 乱捕り är en metod för att träna på hur man ska tillämpa (unyōhō 運用法, tillämpningsmetod) hōkei. Som kenshi behöver man inte enbart träning av grundläggande tekniker och hōkei utan också träna på att möta en motståndare för att lära sig maai 間合 (avstånd) och att smidigt kunna växla från en teknik till en annan. Randori/unyōhō är också ett tillfälle att testa den kunskap man har byggt upp i kihon och hōkei. Men beroende på hur randori tränas kan man halka in på att fokusera enbart på att segra, att besegra sin motståndare, och då tränar man inte längre på att övervinna sig själv. Träna alltid randori som ett sätt att erhålla jiko kakuritsu 自己確立 (”bygga upp sitt eget jag”) och att utveckla en anda av jita kyōraku 自他共楽 (”ömsesidig välgång för en själv och andra”). Oavsett om träningen bedrivs med eller utan bōgu 防具 (skyddsutrustning) skall man vara väldigt noga med säkerheten så att man inte skadar sig.

Om träning av embu

När man möter olika variationer i attack från en motståndare är det viktigt att man bemöter detta med en lämplig teknik. Träning av embu är en väldigt effektiv träning i att kombinera en teknik till nästa utan ansträngning eller paus. Givetvis bör varje partner fokusera på korrektheten av varje enskild hōkei man lärt sig och fokusera på att utföra en embu som betonar att man kopplar samman tekniker (waza no renraku 技の連絡). Att övergå från en teknik till en annan (waza no henka 技の変化) och på att utföra en embu som är enkel men ändå stark samt utföra en embu som paret själva har anpassat kreativt. Man kan också tävla i embu, du kan läsa mer om hur det gå till här på svenska förbundets hemsida.