Shorinji Kempos karaktärsdrag

shōrinji kempō no tokuchō

Shorinji Kempo är en kampkonst där moral och etik är en viktig del och det finns sex karaktärsdrag eller grundprinciper som varje utövare bör förstå. Ken zen ichinyo [拳禅一如] (enighet av ken och zen), riki ai funi [力愛不二] (styrka och kärlek i harmoni), shushu kōjū [守主攻従] (försvar är primärt, attack sekundärt), fusatsu katsujin [不殺活人] (inte döda utan hjälpa människor), gōjū ittai [剛柔一体] (hårt och mjukt är ett), kumite shutai [組手主体] (träning i par är grundläggande).

Diagram över Shorinji Kempos karaktärsdragPå japanska kallas detta för ”shōrinji kempō no tokuchō” [少林寺拳法の特徴]. Principerna är grundade på zenbuddistisk filosofi (Kongo Zen) och speglar Shorinji Kempo och dess karaktär som kampkonst. Ken zen ichinyo beskriver träningsmetoden och riki ai funi beskriver det korrekta sättet att agera och att leva. Shushu kōjū och fusatsu katsujin förklarar det korrekta användandet av tekniker. Gōjū ittai och kumite shutai är karaktärsdrag för träningen av tekniker. Här följer en kort förklaring av dessa karaktärsdrag.

ken zen ichinyo
Ken zen ichinyo – enighet av ken och zen

Det första karaktärsdraget är ”ken zen ichinyo” [拳禅一如]. Ken [拳] betyder näve och avser den fysiska kroppen och med zen [禅] menas själ eller sinne. Det syftar till att vi tränar både kropp och själ. Ofta tänker man på kropp och själ som separata ”enheter”, men i verkligheten är det inte så. När något överraskar oss, så slår hjärtat snabbare. Om vi blir sjuka är det inte bara kroppen som reagerar utan även vårt sinne blir nedstämt, och vi har ingen vilja att göra någonting. I detta fall är kroppen och själen tätt sammanlänkade. När vi tränar Shorinji Kempo är det viktigt att behålla balansen mellan fysisk och mental träning.

Shorinji Kempo är inte bara en teori för sinnet, inte heller är det en väg för att erhålla själslig lycka genom enbart fysisk träning. Träning i Shorinji Kempo är en metod för att livnära både kropp och själ genom att noggrant undersöka sig själv och hitta möjligheterna inom sig själv.

riki ai funi
Riki ai funi – styrka och kärlek i harmoni

Det andra karaktärsdraget är ”riki ai funi” [力愛不二]. Tanken är att ingen kan leva i lycka med enbart kärlek och omtanke, intellekt och styrka är också nödvändigt. Om du ser andra bli slagna kommer din kärlek och omtanke göra att du vill hjälpa dem, men om du saknar mod, kraft eller ett sätt att ingripa då kan du inte hjälpa till. Å andra sidan, styrka utan kärlek och omtanke är inget annat än våld. För att överkomma orättvisa och korruption måste man först ha förmågan att utvärdera gott och ont, sedan kunskapen om hur man bedömer situationen och hur man använder sina förmågor och sedan modet att stå upp för att möta faran.

Det finns ett talesätt som säger: ”Rättvisa utan styrka är kraftlös. Styrka utan rättvisa är våld.” Som kenshi bör du harmonisera din styrka och kärlek, ena ditt intellekt och din omtanke, och sedan – använda dessa som grunden för dina handlingar – bör du se till att göra ditt eget liv stabilt och lyckligt och aktivt bidra till fred och välmående i samhället.

shushu kōjū
Shushu kōjū – försvar är primärt, attack sekundärt

Shorinji Kempos tredje karaktärsdrag är ”shushu kōjū” [守主攻従], vilket kan översättas som ”försvar primärt, attack sekundärt”. De tekniska metoderna i Shorinji Kempo är konstruerade så att de börjar med att försvara mot attacken och kontringsattackera efter att ha skyddat sig själv. Detta för att Shorinji Kempo baseras på idén om att det är en kampkonst som endast används för att försvara sig själv mot våld. På grund av moraliska skäl skall man inte tanklöst slå det första slaget. Det finns också ett tekniskt skäl, att göra sin position oövervinnelig låter en ta vara på fördelen som följer med när ens motståndare tar det första initiativet.

fusatsu katsujin
Fusatsu katsujin – inte döda utan hjälpa människor

Shorinji Kempos fjärde karaktärsdrag är ”fusatsu katsujin” [不殺活人]. Shorinji Kempos tekniker är inte till för att döda eller skada människor. De är till för att skydda sig själv, hjälpa andra och förbättra människors liv. Shorinji Kempos tekniker är effektiva i att orsaka intensiv smärta som får folk att förlora viljan att kämpa. Detta åstadkoms genom att attackera vitala punkter identifierade av meridianer i orientalisk medicin. Dessutom tillåter rationellt användande av taktik, teknik och styrka baserat på principer, att man får stor effekt från liten kraft. Shorinji Kempo syftar till att alltid hjälpa andra utan att döda eller skada någon. Fusatsu katsujin är också viktigt ur synvinkeln om Shorinji Kempo som gyō [行] för att utveckla människor.

gōjū ittai
Gōjū ittai – hårt och mjukt är ett

Shorinji Kempos femte karaktärsdrag är ”gōjū ittai” [剛柔一体]. Gōhō [剛法] (hårda metoder) innebär tsuki [突き] (slag), keri [蹴り] (sparkar), uchi [打ち] (stötar), kiri [切り] (skär), kawashi [かわし] (undvikningar), etc. Jūhō [柔法] (mjuka metoder) innebär shuhō [守法] (försvarsmetoder), nuki [抜き] (fritagningar), gyaku waza [逆技] (nedtagningstekniker), nage waza [投技] (kasttekniker), osv. Även om gōhō och jūhō var och en har sina egna element kompletterar de och stärker varandra för att bli ännu effektivare. Detta är vad vi kallar teknikernas gōjū ittai. Det finns element av jūhō i gōhō och element av gōhō i jūhō, vilket vi kallar tillämpning av gōjū ittai.

Man kan jämföra dessa två aspekter med förhållandet mellan tänder och läppar. Läpparna är mjuka, utan någon förmåga att bita genom saker eller tugga sönder det som tänderna kan. Däremot, med tänder men utan läppar skulle maten trilla ut ur munnen och man skulle inte kunna äta någonting. Endast med hjälp av läpparna kan tänderna åstadkomma sitt syfte.

kumite shutai
Kumite shutai – träning i par är grundläggande

Shorinji Kempos sjätte karaktärsdrag är ”kumite shutai” [組手主体]. I Shorinji Kempo är träning i par det normala. Detta för att få kunskaper som en person inte kan lära sig ensam, som maai [間合] (avstånd) och kyojitsu [虚実] i attack och försvar och andra situationer som uppkommer på grund av att motståndaren rör på sig. Dessutom är det inte enbart en fråga om att göra sig själv starkare, utan att utveckla en samarbetsattityd genom att träna ihop med andra och bli starkare tillsammans med vänner och kamrater. Genom att tillämpa teknikerna på varandra och dela smärtan upptäcker man nyanserade synsätt på hastighet och kraft för sin aktuella nivå. Det är på det sättet som två människor som tränar tillsammans kan förbättra både sin teknik och sin karaktär.