Shorinji Kempos historia

shōrinji kempō no enkaku

Här följer en kortfattad sammanfattning av Shorinji Kempos historia.

Shorinji Kempo grundades 1947 i staden Tadotsu, som ligger på Shikoku, vilket är den minsta av Japans fyra stora öar. Grundare var en japan vid namn Doshin So, men ofta kallas han bara för Kaiso, vilket betyder grundare. Han ville hjälpa till att bygga upp Japan efter 2:a världskriget.

Bodhidharma, målning av Yoshitoshi cirka 1887

Bodhidharma, målning av Yoshitoshi cirka 1887

Traditionen berättar att det var Boddhidharma (grundaren av zen) som förde kamptekniker (Indisk kempo [印度拳法], tenjiku nara no kaku [天竺那羅之捔], eller ekkin gyō [易筋行]) till Kina för 1500 år sedan efter att han lämnade Indien för att föra vidare Buddhas korrekta läror och slutade sina resor vid Songshans Shaolin-tempel i vad som idag är känt som provinsen Henan. Senare uppstod ur dessa tekniker varierande kampkonster som spreds över Kina.

1928 reste Kaiso till Kina och där lärde han sig diverse tekniker från olika mästare som han mötte i sin något ovanliga typ av arbete. Vid ett besök till Shaolintemplet med sin lärare såg Kaiso en väggmålning med indiska och kinesiska munkar som tränade tillsammans. Denna väggmålning inspirerade honom till att skapa ett system där man tränade och utvecklades tillsammans.

Väggmålningen i Shaolin-templet som inspirerade Kaiso till att grunda Shorinji Kempo.

Väggmålningen i Shaolin-templet som inspirerade Kaiso till att grunda Shorinji Kempo.

I augusti 1945 blev Japan besegrat i kriget och mitt i denna turbulens upplevde Kaiso de hemska handlingar som människor kunde utföra. Kaiso upptäckte att händelser påverkas mycket av karaktären och tankesättet hos människor i en position med inflytande. Han uttryckte denna insikt med: ”Personen, personen, personen, allting beror på personens kvalitet.” (”Hito, hito, hito, subete wa hito no shitsu ni aru” [人、人、人、すべては人の質にある].) Han noterade att ”om samhället sköts av människor, då kan endast sann fred komma från att fostra omtanke, mod och en känsla för rättvisa hos så många människor som möjligt”. Den här erfarenheten fick honom att besluta sig för att försöka hjälpa till att återbygga sitt land genom att fostra dess folk och under sommaren 1946 återvände han till Japan.

Kaiso undervisar strax efter grundandet av Shorinji Kempo.

Kaiso undervisar strax efter grundandet av Shorinji Kempo.

I oktober 1947, i sitt hem i Tadotsu i prefekturen Kagawa, ordnade och organiserade Kaiso de tekniker han hade lärt sig under sin tid i Kina, han la till sin kreativa prägel, namngav systemet Shorinji Kempo, och började undervisa. Det följande året etablerade han samtidigt Nippon hoppa shōrinji kempō kai [日本北派少林寺拳法会] och Komanji kyōdan [黄卍教団], och i december 1951 etablerade han Kongō zen sōhonzan shōrinji [金剛禅総本山少林寺]. Under 1956 etablerade han Nihon shōrinji bugei senmon gakkō [日本少林寺武芸専門学校] (Japans shorinji bugei specialskola) och under 1957 Zen nihon shōrinji kempō renmei [全日本少林寺拳法連盟] (hela Japans Shorinji Kempo-förbund). Sedan, under 1963, införlivade han organisationen som Shadan hōjin shōrinji kempō renmei [社団法人少林寺拳法連盟] (Shorinj Kempo-förbundet i Japan) till att specifikt använda sina ansträngningar för att träna unga människor. 1972 bildades International Shorinji Kempo Federation (ISKF, kokusai shōrinji kempō renmei [国際少林寺拳法連盟]) av länderna Brasilien, Filipinerna, Indonesien, Iran, Japan, Malaysia, Sverige och USA, och 1974 fanns Shorinji Kempo i sexton länder och ISKF ombildades till World Shorinji Kempo Organization (WSKO, shōrinji kempō sekai rengō [少林寺拳法世界連合]).

Den 12 maj 1980, 33 år efter att han grundade Shorinji Kempo, gick Kaiso bort på grund av hjärtproblem. Ledarskapet för organisationen togs över av nuvarande shike dai ni sei Sō Dōshin [師家第二世 宗 道臣] (andre shike Doshin So, eller Yuuki So som hon heter), vilket är Kaisos dotter och hon fortsätter Kaisos livsuppgift och Shorinji Kempo fortsätter att utvecklas.

I Sverige startade den första Shorinji Kempoföreningen 1970. Du kan läsa lite mer om utvecklingen i Sverige här.