Om Shorinji Kempo

shōrinji kempō ni tsuite

Shorinji Kempo grundades i Japan 1947 av en japan vid namn So Doshin 宗 道臣. Vi kallar honom ofta för Kaiso, vilket betyder grundare. Du kan läsa lite mer om Shorinji Kempos historia här.

Shorinji Kempo har tre huvudsakliga mål med sin träning, dessa är goshin rentan 護身練胆 (förmåga i självförsvar), seishin shūyō 精神修養 (mental utveckling) och kenkō sōshin 健康増進 (förbättrad hälsa). Man har också två huvudsakliga syften med träningen, jiko kakuritsu 自己確立 (bygga upp ett starkt jag) och jita kyōraku 自他共楽 (ömsesidig välgång). Du kan läsa mer om vad Shorinji Kempo är här.

Shorinji Kempo är inte bara kamptekniker utan fokuserar på träning av både kropp och själ. De två viktigaste karaktärsdragen är ken zen ichinyo 拳禅一如 (enighet av kropp och själ), vilket beskriver träningsmetoden och riki ai funi 力愛不二 (styrka och kärlek i harmoni) som beskriver det korrekta sättet att agera och att leva. Du kan läsa mer om Shorinji Kempos karaktärsdrag här.

Den tekniska sidan består av tre huvudsakliga delar. Dessa är:
Gōhō 剛法, eller hårda metoder, som innefattar slag, sparkar, blockeringar etc.
Jūhō 柔法, eller mjuka metoder innebär tekniker när en opponent greppar tag i en och man utför fritagning, nedbrytning, kast, fasthållningar etc.
Seihō 整法, betyder ungefär korrigerande metoder och är tekniker för att bygga upp kroppen. I huvudsak innebär det akupressurmassage samt enklare form av benkorrigering (främst ryggraden).

Själva träningen i Shorinji Kempo kan delas i fyra lika viktiga delar. Dessa är kihon 基本, hōkei 法形, embu 演武 och randori 乱捕り. Du kan läsa mer om Shorinji Kempos tekniker här.