Utdelning av inkajō

Richard får sitt inkajō för chūkenshi sandan (3 dan) från Anders-sensei

Richard får sitt inkajō för chūkenshi sandan (3 dan) från Anders-sensei

Förra veckan kom det ett antal diplom från hombu i Japan och vi kunde bl.a. dela ut kyū-certifikat till ett flertal medlemmar som graderat under vintern samt även diplom (inkajō) till Richard för hans gradering till chūkenshi sandan (3 dan) som han gjorde i oktober förra året.

Richard med sitt inkajō för chūkenshi sandan (3 dan)

Richard med sitt inkajō för chūkenshi sandan (3 dan)