Richard graderade till sandan (3 dan)

Richard, 3:e från vänster, tillsammans med övriga som graderade på förbundets dan-gradering i oktober.

Richard, 3:e från vänster, tillsammans med övriga som graderade på förbundets dan-gradering i oktober.

Söndagen den 26 oktober hade förbundet höstens dan-gradering.

Det var fyra personer som graderade, två till shodan (1 dan) och två till sandan (3 dan) och från Karlstad så gjorde Richard sitt test till sandan, vilket han klarade utan problem.

I samband med träningen efter graderingen så fick Richard sitt röda sodesho (ärmmärke), vilket hjälpinstruktörer etc. som om de utses av shibu-cho och har minst sandan kan bära.

Richard får sitt röda sodesho (ärmmärke) från Anders-sensei.

Richard får sitt röda sodesho (ärmmärke) från Anders-sensei.

Stort grattis till Richard!

Richard med sitt nya röda sodesho (ärmmärke).

Richard med sitt nya röda sodesho (ärmmärke).