Graderingar för shōnenbu (juniorgruppen)

Gradering den 6 december, från vänster bakre raden: Hannes, Rickard, Olivia & Johanna. Främre raden från vänster: Alvin, Marcus, Isabelle, Josef & Julia.

Gradering den 6 december, från vänster bakre raden: Hannes, Rickard, Olivia & Johanna. Främre raden från vänster: Alvin, Marcus, Isabelle, Josef & Julia.

Vi hade två graderingstillfällen för juniorgruppen nu i slutet av terminen, den 4 december och den 6 december. Totalt var det tretton barn som graderade.

Den 4 december så graderade Malcom, Hanna & Agnes till 7 kyū och Filip till 6 kyū.

Gradering den 4 december, från vänster: Malcolm, Hanna, Agnes & Filip.

Gradering den 4 december, från vänster: Malcolm, Hanna, Agnes & Filip.

Den 6 december graderade Hannes & Rickard till 5 kyū, Olivia till 6 kyū, Johanna & Julia till 7 kyū samt Alvin, Marcus, Isabelle & Josef till 8 kyū.

Gradering den 6 december - så här glada var de efteråt.

Gradering den 6 december – så här glada var de efteråt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *