Gradering till 7:e & 8:e kyu

Tisdagen den 1 december hade vi gradering till 7:e och 8:e kyu (gult bälte) för ett antal av våra juniorer.

Vincent, Olle, Krisitian, Musashi, Vide och Alicia efter sin gradering till 8:e kyu respektive 7:e kyu.

Vincent, Olle, Krisitian, Musashi, Vide och Alicia efter sin gradering till 8:e kyu respektive 7:e kyu.

Vincent, Olle, Vide och Alicia testade till 8:e kyu (gult bälte, 1 vinkel) sedan hade vi Krisitian och Musashi som graderade till 7:e kyu (gult bälte, 2 vinklar).

Så här glada var de efter sin gradering.

Så här glada var de efter sin gradering.