Gradering till 6:e, 5:e & 2:a kyu

På torsdagen den 3 december hade vi ytterligare en gradering för våra juniorer, den här gången till  lite högre grader.

Stina, Tuva-Lill, Alvin, Amanda S, Neo, Amanda H & Emil efter avklarad gradering.

Stina, Tuva-Lill, Alvin, Amanda S, Neo, Amanda H & Emil efter avklarad gradering.

Emil och Amanda H graderade till 6 kyu, Stina, Tuva-Lill, Amanda S och Alvin graderade till 5 kyu samt Neo graderade till 2 kyu. Neo är den första kenshi i Karlstad Shibu som nått så högt som till 2 kyu som barn.

Den här träningen hann vi även dela ut "bukai sodesho" (ärmmärken med vinklar som indikerar grad) till alla de som graderat.

Den här träningen hann vi även dela ut ”bukai sodesho” (ärmmärken med vinklar som indikerar grad) till alla de som graderat.