Styrelse

rijikai
ordförandeklubbaFöreningens styrelse väljs varje år på föreningens årsmöte i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter + två suppleanter. Vi har också en revisor + suppleant.

Ordförande är Christer Enfors
Sekreterare är Richard Tjust
Kassör är Anders Pettersson
Ledamot är Stefan Blåder
Ledamot är Joachim Skistad

Suppleant är Johan Ulander
Suppleant är Malin Sigvardsson

Revisor är Niklas Bäckstrand
Revisorsuppleant är Annelie Skistad