Styrelse

rijikai
ordförandeklubbaFöreningens styrelse väljs varje år på föreningens årsmöte i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter + två suppleanter. Vi har också en revisor + suppleant.

Ordförande är Christer Enfors
Sekreterare är Richard Tjust
Kassör är Anders Pettersson
Ledamot är Rickard Andersson
Ledamot är Stefan Blåder

Suppleant är Johan Ulander
Suppleant är Hugo Äng

Revisor är Niklas Bäckstrand
Revisorsuppleant är Jörgen Sigvardsson