Stadgar

kiyaku
ParagrafFöreningens verksamhet regleras av våra stadgar.
Stadgarna baseras på RF:s normalstadgar för idrottsföreningar.
Du hittar en pdf av föreningens stadgar här. Föreningens verksamhet regleras också av bestämmelser och stadgar för de förbund som föreningen är medlem i.
Här är länkar till deras stadgar.