Category Archives: Artiklar

Hur man tar på sig hoi

I den här videon visar Anders Pettersson-sensei hur man tar på sig en hoi.

Inom Shorinji Kempo är hoi ett plagg som används i högtidliga sammanhang. Det finns inga formella regler som säger vilka som får använda dem, men man brukar säga att ”duktiga” kenshis (utövare) får ha det, vilket allmänt sett brukar tolkas som de som har tagit svart bälte.

Continue reading

Att träna ensam

Komplettera din träning för att nå längre på kortare tid

De flesta som tränar kampsport nöjer sig med att träna när den klubb i vilken de tränar har officiell träning – många har inte lust eller ambition att träna mer än så, och det är helt okej.

Men vill man lära sig fortare och nå längre, så kan man även träna ensam. Det finns många sätt att göra det på, och den här artikeln beskriver ett förslag på hur man skulle kunna göra det.

Bild som visar färigifyllt veckoschema på papper.

Continue reading

Att köpa dōgi & obi

Dōgi

Dōgi - Black LabelDet finns Shorinji Kempo dōgi (träningsdräkt) i ett antal olika kvaliteter och man kan köpa dem från två olika butiker, Maekawa shouten och Ozaki. De har samma sorts dōgi och samma priser, så det spelar ingen större roll vilken man handlar från. Vi brukar rekommendera modellerna ”Black Label” eller ”Gold Label” för våra vuxna medlemmar, för barn rekommenderar vi ”White Label”. Continue reading

Om graderingssystemet

Zenzen shugaku - Kalligrafi av Morikawa Zeoh sensei

Zenzen shugaku – Kalligrafi av Morikawa Zeoh sensei

I Shorinji Kempo har vi, precis som i övriga japanska budo, graderingar. Graderingssystemet (kaikyū seido [階級制度]) syftar till att staka ut en läroplan så att det är enklare att lära sig. Shorinji Kempos graderingssystem baseras på idén om zenzen shugaku [漸々修学], dvs. stegvis inlärning. Alla föreningar i hela världen följer samma kamokuhyō (läroplan), vilken även anger minimikrav på hur lång tid det måste gå mellan graderingar och hur många träningspass man måste ha innan man är behörig att testa för nästa grad. Inom Shorinji Kempo finns det tre olika typer av grader, de förklaras mer utförligt i följande stycken. Alla graderingscertifikat, för såväl kyū– som dan-grader, utfärdas från Shorinji Kempo hombu. Continue reading

Att gradera

obi (bälte)Här är en liten vägledning inför gradering.
De första graderingarna brukar man kunna göra, om man tränar regelbundet, efter cirka en termin.

Du kan läsa om hur Shorinji Kempos graderingssystem fungerar på den här sidan.
För att gradera så måste man ha tränat tillräckligt lång tid sedan föregående grad (eller sedan man började träna när det gäller den första graderingen), man måste också ha tränat ett visst antal träningar. För dan-grader finns det även minimiålder. Men det viktigaste är ju att man kan de tekniker och den teori som krävs för graden man ska gradera till. Continue reading

Dōkun

Makimono (rulle) med dōkun

Makimono (rulle) med dōkun

Dōkun kallas den text som läses under chinkon gyō. Den består av seiku [聖句] (betraktelse), seigan [誓願] (löfte), dōkun [道訓] (vägens lära) och shinjō [信条] (bekännelse). I japanska dōin så läses även ett stycke som heter raihaishi [礼拝詞], då kallas dessa texter tillsammans för kyōten [教典]. Nedan är en kort förklaring av dessa texter, samt den svenska versionen av dem. Längst ner hittar den som är intresserad även originalet på japanska, både med romaji (våra bokstäver) och med kanji/hiragana. Continue reading

Till salu

Föreningen har en del saker till salu, samt kan hjälpa till att beställa saker relaterade till Shorinji Kempo. I princip kan vi beställa hem allt som finns på WSKO:s sida, föreningen beställer hem om det är något man vill köpa. Nedanstående saker är sådant som vi normalt har i lager. (Alla priser listade nedan var det som gällde när sidan senast uppdaterades, vi reserverar oss mot att det kan ha ändrats.) Continue reading

Klädsel vid Shorinji Kempoträning

Under träning skall dōgi användas.

Färgen på dōgi skall vara vit och ha bröstmärke broderat. Sodeshō (ärmmärke) som indikerar förening och eventuell funktion/grad ska sitta på vänster sida, ärmmärkets nedre del ska vara i kant med ärmens söm.

Namn skall finnas på baksidan av dōgis krage, på nedre delen på framsidan av dōgi (kragens förlängning) och nära den övre kanten på dōgi-byxorna.

Ärmarna på dōgi får inte rullas upp och ärmarnas längd skall vara mellan armbåge och handled. Nedre delen på dōgi-byxorna skall vara mellan fotknöl och knä.

Vid användande av underkläder under dōgi skall dessa inte synas, använd vit t-shirt.

Använd ett korrekt obi (bälte), färg varierar beroende på grad, använd inte ett obi som är missfärgat eller onödigt slitet.

Fötterna skall vara bara om inte speciella förutsättningar kräver annorlunda.

Dōgi・道衣

Namn

Skall finnas på baksidan av dōgis krage, på nedre delen på framsidan av dōgi (kragens förlängning) och nära den övre kanten på dōgi-byxorna.

Ärmar

Ärmarnas längd skall vara mellan armbåge och handled.

Byxor

Byxornas längd skall vara mellan fotknöl och knä.

dōgi

Bröstmärke

Skall vara broderat på dōgi.

Sodeshō (ärmmärke)

① Ärmmärke (kan variera beroende på titel och grad) skall sitta på övre delen av vänster ärm, nedre delen av märket skall möta ärmens söm.
② Ärmmärke som indikerar grad för shōnenbu (barngrupp) skall sitta på höger ärms övre del (i formen av ett V), övre delen av märket skall möta ärmens söm.

Hōi・法衣

Nedre kanten på dōgi-byxorna skall vara i linje med nederkanten på hōi.
Dōgi-byxorna bör inte synas nedanför kanten på hōi.

hōi