Om graderingssystemet

Zenzen shugaku - Kalligrafi av Morikawa Zeoh sensei

Zenzen shugaku – Kalligrafi av Morikawa Zeoh sensei

I Shorinji Kempo har vi, precis som i övriga japanska budo, graderingar. Graderingssystemet (kaikyū seido [階級制度]) syftar till att staka ut en läroplan så att det är enklare att lära sig. Shorinji Kempos graderingssystem baseras på idén om zenzen shugaku [漸々修学], dvs. stegvis inlärning. Alla föreningar i hela världen följer samma kamokuhyō (läroplan), vilken även anger minimikrav på hur lång tid det måste gå mellan graderingar och hur många träningspass man måste ha innan man är behörig att testa för nästa grad. Inom Shorinji Kempo finns det tre olika typer av grader, de förklaras mer utförligt i följande stycken. Alla graderingscertifikat, för såväl kyū– som dan-grader, utfärdas från Shorinji Kempo hombu.

bukai
Bukai

Färgade bälten (obi) som indikerar vilken kyū-grad kenshi har

Färgade bälten (obi) som indikerar vilken kyū-grad kenshi har

Den första typen av gradering man stöter på är bukai [武階], ”kampgrader”, vilken innebär kyū– och dan-grader precis som finns i de flesta budo. Dessa graderingar innefattar dels ett praktiskt test där man visar upp sina tekniker, men det innehåller också ett teoretiskt test. För kyū-grader är det ett skriftligt hemarbete och för dan-grader ett skriftligt hemarbete samt ett skriftligt test på graderingsdagen. För högre dan-grader är det också en intervju.

För barn som är 9 år eller yngre finns det åtta kyū-grader och för alla som är 10 år eller äldre finns det 6 kyū-grader. Barn som är 12 år eller yngre har en lite annorlunda kamokuhyō (läroplan) där man tagit bort så kallade gyaku waza (tekniker som attackerar leder). Kyū-grader börjar med en hög siffra och går ner mot 1 kyū vilket är graden innan svart (dan-grad). När man är ny har man vitt bälte och det kallas minarai (nybörjare). De yngsta barnen har gult bälte för graderna 8:e & 7:e kyū, sedan är det grönt bälte för graderna 6:e, 5:e, & 4:e kyū, och brunt bälte för 3:e, 2:a & 1:a kyū. Dan-grader börjar med 1 dan (shodan), 2 dan (nidan) osv. upp till 9 dan som är den högsta bukai-graden i Shorinji Kempo.

hōkai
Hōkai

Den andra typen av grad är hōkai [法階], vilken ungefärligen betyder filosofigrad. Om man uppfyller kriterierna kan man få de fyra första tillsammans med motsvarande bukai-grad. Sedan kommer hōkai-grader efter bukai, man måste alltså ha haft 5 dan en viss tid innan man kan göra det skriftliga testet för nästa hōkai-grad daikenshi, etc. Det här är ordningen hōkai-graderna kommer: junkenshi [准拳士], shōkenshi [少拳士], chūkenshi [中拳士], seikenshi [正拳士], daikenshi [大拳士], junhanshi [准範士], seihanshi [正範士], daihanshi [大範士].

sōkai
Sōkai

Wagesa - som man kan bära när man har sōkai-grad

Wagesa – som man kan bära när man har sōkai-grad

Den tredje typen av grader inom Shorinji Kempo är sōkai [僧階], ungefär ”prästerskapsgrader”. Dessa är för de som går med i sōseki [僧籍] (”munkväsendet”). Det finns elva nivåer av sōkai och de är; shō dōshi [少導師], gon chū dōshi [権中導師], chū dōshi [中導師], gon dai dōshi [権大導師], dai dōshi [大導師], gon shō hōshi [権少法師], shō hōshi [少法師], gon chū hōshi [権中法師], chū hōshi [中法師], gon dai hōshi [権大法師], dai hōshi [大法師].
I princip måste man träna i en dōin (finns bara i Japan) för att kunna erhålla sōkai-grader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *