Att gradera

obi (bälte)Här är en liten vägledning inför gradering.
De första graderingarna brukar man kunna göra, om man tränar regelbundet, efter cirka en termin.

Du kan läsa om hur Shorinji Kempos graderingssystem fungerar på den här sidan.
För att gradera så måste man ha tränat tillräckligt lång tid sedan föregående grad (eller sedan man började träna när det gäller den första graderingen), man måste också ha tränat ett visst antal träningar. För dan-grader finns det även minimiålder. Men det viktigaste är ju att man kan de tekniker och den teori som krävs för graden man ska gradera till.
För att gradera måste man också alltid ha tillstånd från sin shibu-chō, annars kan graden inte registreras hos hombu (huvudkontoret i Japan).

I Sverige så hanteras kyū-grader (före svart) av respektive förening. För de första dan-graderna, shodan till sandan (1:a dan till 3:e dan) så anordnas graderingarna av det svenska förbundet. Svenska förbundet arrangerar normalt två dan-graderingar per år, en på våren och en på hösten, finns det examinatorer tillgängliga kan det även arrangeras dan-graderingar på sommarlägret i Visby. För gradering till yondan (4:e dan) eller högre så är det bara hombu som kan arrangera gradering.

I vår förening håller vi normalt kyū-graderingar i slutet på varje termin, men kan i princip arrangera kyū-gradering en gång per månad om det finns behov övriga tider under terminen.

När kan jag gradera?

När du har tränat tillräcklig tid sedan senaste graderingen (eller sedan du började träna om det gäller den första graderingen) och har tränat tillräckligt många träningstillfällen (hur lång tid som krävs samt hur många tillfällen framgår av din kamoku/tekniklista som du har fått av din tränare) samt framför allt kan de tekniker och den teori som krävs för den graden kan du fråga shibu-chō om du kan gradera.

Det skriftliga hemarbetet ska lämnas in senast en vecka innan själva graderingsdagen, via e-post går också bra. Graderingsavgiften ska vara betald innan graderingen (se här för vilka avgifter som gäller)

Att komma ihåg inför en gradering

  • Se till att du uppfyller de formella kraven på tid sedan föregående grad (eller sedan du började träna om det är den första graderingen) och antal träningstillfällen
  • Få tillstånd att gradera av shibu-chō
  • Skriv din hemuppgift och lämna in den, senast en vecka in graderingstillfället (för gradering till 8:e & 7:e kyū är det ett muntlig teoritest)
  • Hemuppgiften skall ha ett försättsblad och vara välskrivet så att det är lätt att läsa och förstå (se denna mall som exempel: Word / PDF)
  • Se till att betala graderingsavgiften i god tid innan graderingsdagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *