Shibu-chō

shibu-chō

Anders Pettersson, 6 dan daikenshi, shōdōshi.

Anders Pettersson, junhanshi 6 dan, shōdōshi (准範士 六段 少導師).

Föreningens shibu-chō (huvudinstruktör) är Anders Pettersson, som har graden junhanshi 6 dan samt även sōkai-graden shōdōshi (准範士 六段 少導師).
Han är också 1 kyū (klass 1) kōshi-in (考試員/examinator) och shimpan-in (審判員/domare).

Anders började träna Shorinji Kempo i januari 1984, blev registrerad i WSKO i juni 1985 och har kisei 435. Han har varit i Japan och tränat så många gånger att han tappat räkningen (över 14 gånger). Fem av de tillfällena (-89, -93, -97, 2005 och 2013) har varit i samband med internationella taikai och kōshūkai, övriga tillfällen har det ofta varit andra typer av gasshuku/kōshūkai på hombu. De flesta av Japanresorna har varit ca. 3-5 veckor, dels besök på Hombu men stor del av tiden har tillbringats i Kyoto där vi i Sverige sedan lång tid haft ett utbyte med Rakutō-dōin. 1992 var Anders i Japan under 3 månader, han bodde då i Kyoto och tränade i huvudsak i Rakutō-dōin, men även lite i Tambabashi-dōin. Två veckor tillbringades på Hombu där han, (och 2 andra svenskar: Jonas och Niclas Johansson) tränade tillsammans med Busen-eleverna. (Busen är en förkortning av Nippon Shōrinji BuSenmon Gakkō (Senmon = special, Gakkō = skola), skolan heter numera Zenrin Gakuen.)

Anders tillsammans med Morikawa Zeoh sensei i Rakutō dōin 1992

Anders tillsammans med Morikawa Zeoh sensei i Rakutō dōin 1992

Sedan den tiden i Kyoto har Anders sett Morikawa Zeoh sensei som sin huvudsakliga lärare och han brukar alltid bo hemma hos Morikawa-sensei när han är på besök i Japan.

Förutom att Shorinji Kempo är en rolig och varierande träning tycker Anders att det bästa med Shorinji Kempo är att ha fått så många vänner över hela världen, bl.a. Japan, Australien, England, Kanada och USA. Några av de bättre vännerna utanför Sverige är John McCulloch, shibu-chō i Toronto Kanada, men ursprungligen från Skottland, Steve Williams, shibu-chō i Harrow England, och Yoshi Karahashi, shibu-chō i Peninsula i Kalifornien USA. Men även många andra samt givetvis många av medlemmarna i Rakutō-dōin i Kyoto.

Graderingar etc.

 • Började träna januari 1984
 • Formellt registrerad i WSKO i juni 1985, kisei 435
 • 3 kyū, oktober 1985
 • 2 kyū, april 1986
 • 1 kyū, oktober 1986
 • shodan (1 dan) december 1987. Examinator var Roy Colegate-sensei
 • shōkenshi nidan (2 dan) september 1989. Hombu, chefsexaminator Kawashima-sensei
 • chūkenshi sandan (3 dan) september 1993. Hombu, chefsexaminator Matsuda-sensei
 • seikenshi yondan (4 dan) september 1997. Kyoto (Butokuden, internationell kōshūkai), chefsexaminator Makino-sensei
 • shōdōshi, april 2001 (skriftligt)
 • godan (5 dan) september 2001 WSKO kōshūkai (träningsläger) i Jyväskylä, examinatorer var Arai-sensei och Aosaka-sensei.
 • daikenshi, december 2003 (endast skriftligt test, bedöms på hombu)
 • rokudan (6 dan), hombu februari 2013, examinatorer var Onishi-sensei & Kawashima-sensei
 • junhanshi, hombu september 2019

Anders har också haft en hel del förtroendeuppdrag och har bl.a. varit ordförande i Svenska Shorinji Kempoförbundet sedan det bildades 1993, han var även hyōgi-in (Council Member/rådsmedlem) i WSKO under perioden 2002-2006. Han har också haft en del olika uppdrag inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.